Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Nhóm dịch: ...
3

1 lượt

... Lịch ra mắt 335 Lượt xem Đã hoàn thành Trạng thái 58 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Độ dài: 57 chương + 1 PN
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE.
CP chính: Hứa Trì x Tần Cần

Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được "giải thoát", nhổ trễ thì phải "thoả hiệp"

Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái "răng khôn", vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được.

"Răng khôn" này tên là Tần Cần

Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp