Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên
Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Nhóm dịch: ...
3

1 lượt

... Lịch ra mắt 378 Lượt xem Đang tiến hành Trạng thái 28 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Thiên Đế là rồng, Thiên Hậu là phụng, vậy kết tinh giữa bọn họ sẽ như thế nào?

Xin thưa, điều đó vẫn còn là bí ẩn, vì Thiên Hậu sinh hạ một quả trứng!

Tiên thai vẫn chưa chịu phá vỏ ra ngoài, còn nằm trong trứng.

Thiên Đế, Thiên Hậu cũng không dám vội vàng, để tiên thai tự do tùy ý.

Thần Hy Kim Tiên biết tin đến thăm, không cẩn thận làm rơi quả trứng.

Tiên thai chấn động, mười phách đứt đoạn, sinh mệnh không đầy đủ, có sống được hay không còn rất khó nói.

Họa này, độ thế nào đây?

Mười kiếp nhân sinh, thu thập mười phách, linh hồn toàn vẹn tự nhiên sẽ hồi sinh.

Nhưng ai sẽ trải qua mười kiếp thu thập mười phách lưu lạc?

Xin thưa là Thần Hy Kim Tiên.

Tu tiên cũng cần có nhân duyên, gặp đúng người đúng mệnh, tạo hóa ắt sẽ an bài.

Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp