Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau
Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau

Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau

Nhóm dịch: ...
3

1 lượt

... Lịch ra mắt 350 Lượt xem Đã hoàn thành Trạng thái 35 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người rực rỡ như cầu vồng, lúc ấy, bạn biết được rằng, tất cả những gì bạn từng gặp trên thế gian này chẳng thể sánh bằng người ấy.
But every once in a while you find someone who’s iridescent, and when you do, nothing will ever compare

Thể loại: Vườn trường, ngọt sủng, chủ thụ, song hướng yêu thầm

Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp